Hus med källare

Fråga från Johnny från Göteborg

Hej! Jag kollar på att bygga ett två våningshus med 180m2 per våning + källare som man ska kunna bo i. Vad ska man tänka på och vad behöver jag ta reda på för att kunna ta in offerter på detta?

Svar från Micke

Hej Johnny,

Lite snabba tips – det är ju en ganska bred fråga 🙂

  • Denna artikel är bra strukturerad kring projektet. Den kan du följa även för ett hus med källare kring tänket hur du kan bryta ner projektet
  • Markundersökning, har du genomfört en sådan. Här finns bra info om detta.
  • Dränera dränera dränera!!!. Det är jätteviktigt om du ska bygga ett hus med källare att du verkligen dränerar ordentligt. Läs om hur du dränerar en källare här.
  • För allmänna byggtips kring att bygga källare så har jag försökt samla all information där.
  • Har du en lastplan för huset – hur ska huset bäras upp. Bara ytterväggar.
  • Använd grundföretaget till att ta fram ritningar för din grund. Det är ofta gratis från den du köper materialet. En konstruktör är en onödig kostnad om de kan göra det gratis. Se dock till att ha en lastplan. Men är det ett standardhus utan EXTREMA laster kan grundföretaget gå på lång erfarenhet från liknande hus.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel