Fråga från Stig från Tidaholm

Hej,

Skall Bygga ett hus med Kryprund.
Undrar hur Mycket eller hur djupt man skall gräva ur.
Många som pratar om frost fritt,

Svar från Micke

Hej Stig ,

Du ska gräva bort all tjälfarlig jord under kantbalkarna/grundbalkarna.

Bredden är cirka en grävskopa djup. Sedan ersätter du detta med dränerande material, min favorit är makadam.
Hur djupt du väljer att gå med grundelementen/grundbalkarna beror vilken sockelhöjd du vill ha och byggsystem du valt. Du kan ställa grundelementen (från leverantören nedan variefall) rätt på marken om du vill.

Men du måste som sagt säkra så att grunden står på tjälofarlig mark.

Grävdjupet för det varierar med
– Tjälisolering
– grundsystem
– vart i sverige

Cirka 0,5m grundläggningsdjup/schaktdjup (djup till schaktbotten) är normalt.

Se för guds skull till att ha bra isolerade kantbalkar. Annars kan du få problem med fukt.

Har bra kontakter inom krypgrunder – så kontakta dem och hälsa från mig. De ger dig bra service.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel