Bygga med leca på kantelement

Fråga från Anonym från Säffle

Ska bygga ett garage. Om man använder U eller L – kantelement för plattan – går det att mura upp till tak med leca på denna? Om man gör kantbalken tillräcklig stärk? Och vad är stärk här?

Svar från Micke

Hej ,

Det ska inte vara några problem för dig att göra detta.
Ett normalt kantelement består oftast av cellplast S 100. I kantelementets urtag så gjuter man en kantbalk. Det går alldeles utmärkt att mura upp väggen med leca på denna kantbalk. Om jag förstått det rätt så är det ett enplanshus du ska bygga.

Jag antar att det inte ska vara ett gjutet mellanbjälklag heller? Ett gjutet betongbjälklag väger väldigt mycket men annars så är det en vanlig missuppfattning inom bygg att murade väggar skulle väga väldigt mycket.
De väger inte särskilt mycket i förhållande till snölasten.
Snölaster kan bli mycket höga i framförallt norra Sverige. Så murade lecastenar är relativt lätta och bygger inte så stora laster som man kan tro.

Vänliga Hälsningar
Micke