Fråga från Beatrice från Ljusterö

vi ska bygga en tillbyggnad på 70 m2 på Ljusterö på gammal sjöbotten vi ska bygga en tillbyggnad på 70 m2 på Ljusterö på gammal sjöbotten. Vi har kommit fram till i samtal att vi behöver påla. Tanken är att gjuta en ram av betgongbalkar med hjärtstock som vilar på stålpålar. typ RR 75 med platta på. Är detta något ni gör? Vi söker pris och vill även få koll på vad ni anser att man ska ha för dimension på betongbalkarna, vad som krävs för avstånd mellan pålarna (dvs antal pålar som krävs) och så vidare.

Svar från Micke