Fråga från Anonym

Kan jag använda den gamla garageplattan som grund för en utbyggnad av mitt hus? Min tanke är att mura två varv med Leca för att komma upp i samma nivå som källarväggens överkant. Därefter isolerat golvbjälklag i samt nivå som huset.

Svar från Micke

Hej Anonym,

Egentligen låter det som en krypgrund du ska bygga.

Grundkonstruktion där man ska hålla bjälklag torra är extremt komplext.

Så det är många olika komplexa frågeställningar som samspelar som gör det komplext!

Ventilationen behöver ses över. Jag hade tittat på ett ventilerat golv nästan för att vara helt säker mot fukt underifrån. Lite som man gör med inneluftsventilerade krypgrunder.
Ska krypgrunden vara tät eller ha ventiler med uteluften (uteluftsventilerad krypgrund)
Fuktsäker plast i botten
Kan man alls använda en betongplatta som man lägger plast på. Blir det bra?
Hur välisolerad är plattan?
Är markarbetet under bra utfört? Oftast svårt att veta men du kanske kan se sprickor mm i grunden. Kan också gräva ner mot dräneringen för att få en känsla. Finns det dränering kan också vara bra att kolla när du ändå gräver lite

Med vänlig hälsning, Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel