Fråga från Linus

Vi skall bygga i angränsning till lermarker så vi behöver göra en geoteknisk undersökning så vi vet markförhållandena innan vi börjar bygga. Enligt kommun är det tillräckligt med några grävda gropar som någon expert eller sakkunnig tittar på och gör en bedömning om det behövs pålning eller ej. vad kostar detta?

Svar från Micke

Hej Linus,
Det är en bra idé att låta en sakkunnig titta på detta så du får en objektiv bedömning. Jag har skickat dig en kontakt till en duktig entreprenör som kan hjälpa dig utföra en geoteknisk undersökning.
Hoppas allt går bra och lycka till.
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel