Fråga från Pernilla från Hammarö

Hej!
Funderar på att köpa ett hus som har tryckat virke i syllarna och det luktar kem i huset. Fuktkvoten uppmättes till ca 9%. I besiktningsprotokollet står att det finns en ”undertrycksventilerad golvkonstruktion med tryckimpregnerade ytterväggssyllar. Det finns fläkt i installationen.
Tror du det går att förbättra konstruktionen som finns så att den luftas på något sätt eller är det bästa att byta syllarna?

Kanske är svårt att svara på utan att se det.. 🙂

Svar från Micke

Hej Pernilla,

Har varit i kontakt med vår syllexpert som svarar att man tyvärr ej med hjälp av undertryck i golvkonstruktionen kan ventilera bort en doft från syllar, varken ytter eller innerväggssyll.

Enda lösningen är ett syllbyte. Så köp isåfall huset med detta i åtanke.

Här är en artikel om syllbyte.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel