Fråga från Henrik från Mariastaden

Har köpt ett hus på totalentreprenad. Grundläggning är platta på mark (ej källare. I entreprenadkontraktet står att grunden ska vara dränerad. Vad innebär detta i praktiken? Måste det då finnas en husgrunds dränering med dräneringsledningar eller menas någonting annat?

Svar från Micke

Hej Henrik,
När man ska bygga en husgrund och har krav på att ha en väl dränerad grund så betyder det att grunden ska vara väldränerad :). För olika tomter, för olika mark, för olika lägen så betyder det olika saker. Det finns ett antal olika parametrar som påverkar vilken dräneringslösning som du behöver.

  • mark av sand
  • normal dränering i form av dräneringsrör och liknande
  • platon, isodrän och pordrän
  • taksprång
Sand dränerar

Om vi börjar med sand så bygger man i många områden i Sverige hus på mark som i princip består av sand. Då är marken väldränerad och då behöver man egentligen ingen ytterligare dränering eftersom vattnet bara rinner rätt igenom. Man kan alltså säga att infiltrationen i marken är så god att du egentligen inte behöver lika mycket dränering. Däremot behöver du ta hand om dagvattnet ändå med stenkistor och liknande. Läs mer om stenkistor och dagvattensystem här. Men även där är behovet mindre eftersom marken inte lätt blir lika mättad.

Slutsats: Så kontrollera din mark. Vad är den gjord av?

Behövs dräneringsrör?

När det kommer till behovet av dräneringsrör så tycker jag att man alltid egentligen ska lägga dräneringsrör strax utanför snett ner på grunden så att dräneringen är god. I ditt specifika fall så tycker jag att du i ditt avtal med entreprenören ska förtydliga att du vill ha dräneringsrör. Men tänk på att det faktiskt är en kostnad. Behöver du inget dräneringsrör så sjunker självklart kostnaden lite grann, men jag hade inte byggt utan dräneringsrör.

Slutsats: Bygg med dräneringsrör. Det hade jag gjort, oavsett egentligen.

Platon, isodrän och pordrän

För källare så vill man hålla källarväggen torr. Då använder man lösningar såsom platon, isodrän och pordrän.
Nu gäller din fråga en platta på mark husgrund. Då tycker jag INTE att du behöver denna typ av lösningar utanpå kantelementen.

Slutsats: Skippa isodrän och liknande för vanlig betongplatta.

Hur påverkar taksprång behovet av ytterligare dränering

Ett taksprång sticker normalt ut cirka 0,5 meter från väggen. Där taket slutar så har du taksprång som sticker ut från grunden sett rakt upp. Då kommer mängden vatten som når din grund inte vara lika stor. Många moderna hus idag byggs med system där man inte har taksprång och då behöver man i större utsträckning en bättre dränering intill huset än om du har taksprång.

Slutsats: Har du taksprång. Grattis. Du kommer med största sannolikhet inte få problem med din dränering.

Slutligen vill jag säga att jag inte gillar tanken som många har med helentreprenader. De känner en falsk trygghet. Detta om man som husägare slutar bry sig eftersom det är någon annan som har ansvaret och därför kan jag luta mig tillbaka. Jag tycker inte man ska tänka så. Bry dig (precis som du med rätta gör) så att du undviker att problem uppstår. Ett företag kan lätt gå i konkurs och då betydde deras ansvar inte så mycket.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel