Fråga från anonym från Uppsala

Vi har dränerat om vårt hus för något år sedan och nu läcker det in i vår källare. Dräneringen var gjord med sk platonmatta.
Har du några tankar vad som kan vara fel?

Svar från Micke

Hej – jo tankar har jag 🙂

När det kommer in vatten i källaren så är det ett oftast ett tydligt tecken på att dräneringen inte är tillräckligt dimensionerad eller är felaktigt utförd.

Dräneringsbrunnen kan ge lite information om vad som händer i systemet men det är inte ovanligt att man får gräva fram åtminstone en del av väggen för att se om dräneringen är rätt utförd.

Otillräckligt dimensionerad dränering
En dräneringslösning kan vara underdimensionerad. Eller rättare sagt din dräneringslösning skyddas inte tillräckligt från nederbörd. Dvs lutningen på marken bort från huset kan vara fel och gör att dräneringslösningen utsätts för mer vatten än den klarar av.

Felaktigt utförd dränering
En dränering kan vara felaktigt utförd. Din entreprenör kan exempelvis ha slarvat med hur platonmattan monterats på källarens yttervägg. Om man exemplevis monterar platonmattan för långt ner under listen kan dessa problem uppstå.

Ett annat vanligt fel är att dräneringen inte läggs tillräckligt djupt.

Ta kontakt med din entreprenör och se om ni kan utesluta de problem jag beskriver ovan.

mvh
Micke

Fick du hjälp av denna artikel