Dimension på kantelementen vid lutande tomt

Fråga från Dieter från Markaryd

Hej Micke,

Vi ska bygga ett hus och ska gjuta en platta på mark. Vi har ett hus där tomten lutar litegrann och vi ska även ansluta huset till ett annat hus.
Man kan säga att det är en stor tillbyggnad, fast ändå inte utan mer som en flygel som vi ska bygga. Man har väl en höjdskillnad i det här.
Jag skulle vilja om man kan jämna ut höjdskillnaden över tomten genom att ha olika dimension på kantelementen. Hoppas du förstår frågan. Tack på förhand

Svar från Micke

Hej Dieter,
Om jag förstår det rätt så önskar du att få en jämn ovankant på betongplattan.

Du kan då göra på två sätt.

  • Olika höjder på kantelement och schakta i olika terasseringar, dvs schaktbotten finns på flera nivåer.
  • Schakta ner till en schaktbotten så du kan använda en höjd på kantelementen.

Kantelement med olika höjder – två schaktnivåer
Och det normala är att du har olika höjder på kantelement att jobba med. Från 300 mm höga kantelement till 600 mm kantelement.
Sedan kommer man lägga mer isolering i den nedre plattan och därmed lyfta den betongplattans cellplastnivå i nivå med den övre betongplattan. Man skjuter således in mer cellplast i kantbalken så man får en kantbalk och en betongplatta med samma dimensioner.

Kantelement med samma höjd på en schaktnivå
Detta kan vara ett enklare projekt att förså och genomföra men genererar större mängder schaktmassor osv.
Man schaktar helt enkelt ner djupare där marken ligger högre. Betongplattan kommer därmed att ligga mer under mark ju högre upp i sluttningen man kommer. Man lägger sedan en normal betongplatta med samma isolering osv.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel