Djup och bredd på grävning för husgrund

Fråga från anonym

Hej!

Jag går på bygglinjen i Stockholm och har börjat med ett gymnasiearbete. Jag ska bygga en 100kvm enplansvilla från grunden.
jag har en frågor om ni orkar svara på dom:
Hur mycket behöver man gräva om det är perfekta markförhållanden? och huset är 100kvm. (hur djupt och bredd)

Svar från Micke

Hej
Tack för frågan.
För en betongplatta (som är den vanligaste grunden) under perfekta förhållanden så kan du tänka så här.

Djup för grävningen
Djupet består i dels en sockel (grunden sticker upp endel ur marken) och den del av grunden som ”göms” under marken. Så för att räkna ut hur mycket du behöver gräva så behöver du alla lager som bygger upp grunden och undergrunden.

Lager Tjocklek Material Kommentar
Lager 3: Betongplatta med vattenburen golvvärme och armering 10 cm Betong, armering och golvvärme Betongplattan gjuter in den vattenburna golvvärmen och ger god hållfasthet för konstruktionen.
Lager 2: Isolerande lager 30 cm Cellplastisolering Funktionen för detta lager är att det dels isolerar och dels erbjuder ett kapillärbrytande skikt.
Lager 1: Dränerande lager 20 cm Makadam eller dräneringsgrus 10 cm under betongplattan och 20 cm under kantbalken. Så räkna med 20 cm makadam. I denna dränerande bädd läggs t.ex. dräneringsrören.
Schaktbotten —- —- Markduk/geotextil kan läggas på schaktbotten vid behov.
TOTAL HÖJD BETONGPLATTA 60 cm Total grundhöjd från schaktbotten: cirka 60 cm (20 cm makadam+30 cm isolering + 10 cm betongplatta).

Om då sockelhöjden är 10 cm över marken ger det 60 cm – 10 cm = 50 cm schaktningsdjup. Det hänger också lite ihop med vart i Sverige man bygger, om man bygger med golvvärme och om man använder tjälisolering.

Se mer info om tjälisolering här.

Man skulle kunna hävda att du med ”perfekta markförhållanden” menar att du inte behöver en dräneringslösning.Dvs du kan skippa dräneringsrör och det dränerande materialet. Då skulle du kunna gräva bara 30 cm ner. Men det skulle jag säga är ovanligt. Man lägger dränering ändå oftast.
Bredd för grävningen
Om en betongplatta är 10×10 m (100 m2) så ska man gräva 60 cm utanför denna. Det gör att ”gropen” blir 10,6×10,6m.

mvh Micke

Fick du hjälp av denna artikel