Djup på platta till uterum

Fråga från Micke från Karlskrona

Ska bygga ett oisolerat uterum intill huset och har två frågor:

  • vi behöver gjuta upp ca 70 cm för att nå upp till nivå golv inne. Fyller man hela formen med betong eller kan man fylla upp med annat?
  • i framkant finns ett berg. Vilket minimidjup behöver plattan vara där? Ska klara skjutpartier och ett tungt tak.

Svar från Micke

Hej Micke,

Du kan välja att fylla upp med madam eller cellplast eller en kombination där du först lägger makadam och sedan cellplast. Överst gjuter du en 100 mm armerad betongplatta. Det vanligaste är att man gjuter på cellplast. Vill du gjuta direkt på dränerande material så bör du ha fiberduk under betongen så att betongen inte sjunker ner i det dränerande materialet.

Kantbalken där du får ner lasten bör vara 200 mm djup. Kantbalken ska armeras.

Jag tycker dock inte man ska skippa isoleringen eftersom oisolerade betongplattor leder till större risk för tjällyftning. Jag rekommenderar åtminstone 100 mm cellplast eftersom det gör att du behåller 4 grader under byggnaden om du bara har lite värme på i uterummet.

Det är ju dessutom så att du i framtiden kanske vill isolera ditt uterum och då har du en isolerad grund. Jag hade gjort det.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel