Fråga från Christian från Kungsbacka

Hej Har ett fritidshus byggt 1963, från början hade huset träreglar direkt mot plattan för golven, detta togs bort på 80-talet och ersattes, med en plast mot betongen 10cm frigolit och en armerad betongpåläggning som golv ovan frigoliten. Har ingen fukt nu, men då de tog bort de befintliga träreglarna var det säkert beroende på fukt som gått upp i plattan. Plattan är ca 25cm tjock under den ligger mackadam typ 50-60mm stora stenar. Nu till frågan, vågar man gräva närmast plattan och lägga en dränering där i 16/16 och markduk, alltså gräva nära grunden/plattan utan att underminera den. Tänker gräva 4 meter åt gången packa mackadammen mot grundens undersida, markduk sedan och dränrör och efter det fylla med mackadamm, vad tror du, Underminerar man grunden så att sättningar kan uppstå…C/

Svar från Micke

Hej Christian,

Dräneringsarbeten är (bland) det vanligaste renoveringen i Sverige idag.
Det är absolut görbart. Gör du det som du beksriver ska det inte vara några problem. Om man gräver lägre än betongplattan, vilket man gör vid dränering, ska man alltid vidta försiktighetsåtgärder vilket du beskriver att du tänker göra.

Hade för säkerhetsskull tagit kontakt med markentreprenör som verifierar det på plats för dig.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel