Fråga från Peter

Vid nedgrävning av plintar så läser man ofta på nätet att man ska gräva djupare än plinten för att sedan kunna grunda med ett lager dränerande grus innan plinten sänks ner i hålet. Varför? Jag tänker att det kan vara en nackdel. Där jag bor så kommer man ner till lerjorden efter 50-70 cm. Om man då lägger ett lager grovt grus i botten under plinten och sedan fyller igen hålet så kommer väl ”plintområdet” att tvärtom dra till sig och ”magasinera” vatten under plinten vilket sedan kan ställa till problem om det plötsligt blir mycket kallt och fryser!?
Alltså: Ska man ha ett dränerande gruslager under plinten eller inte?

Svar från Micke

Hej Peter ,

Det är en intressant frågeställning som kräver eftertanke.
Det största problemet med plintgrunder är dock att de ofta är slarvigt anlagda.
Man ska gräva ner till tjälfritt djup. Hur djupt tjälen går ner i i ditt område kan du se här.

Gör man det rätt kommer således detta lager du nämner vara på tjälfritt djup och ska därmed inte kunna drabbas av detta problem.
Av samma anledning gör inte heller det dränerande materialet någon större nytta ur ett tjälperspektiv. Man vill ju inte hålla fukt i marken pga risk för tjäle. Men på tjälfritt djup finns ingen tjäle 😄

Sedan menar jag att det inte bara är under plinten som plintgrunden påverkas av tjäle. Det kan ju vara kringliggande mark som drabbas av tjäle och därmed påverkar plinten.

Så mitt svar är gräv djupare och gör som du själv tycker. jag hade lagt dränerande material men på tjälfritt djup. Är ju inga större mängder.

Men glöm sedan inte att följande ska vara uppfyllt för att undvika problem med din plintgrund.

  • förlägg huset så att plintgrunden ska ligga högre upp än omgivande terrängen
  • markytan under huset kan behöva särskild dränering om förutsättningarna är dåliga – många husägare hoppar över dräneringen för plintgrunden
  • säkra en god ventilation under grunden
  • säkra så dagvatten leds bort på ett bra sätt från tak
  • säkra lutningen bort från huset

Om du inte uppfyller detta så riskerar vattnet att ansamlas under huset och tas sig ner intill/under plintarna.
Då behöver man dränera plintgrunden för att undvika detta.

Tills dess – se min artikel om plintgrunden här.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel