Fråga från Mattias från Uppsala

Hej Micke, intressant sida!
Vi funderar på att köpa ett gavelradhus med inredd källare byggt 1981, aldrig dränerat. I besiktningen noteras att det finns tapetsläpp i ena hörnet i ett av rummen i källaren, det vätter mot yttre hörnstav gaveln. Radhuslängan är byggd på sluttande mark och objektet ifråga ligger nederst. Vi har ännu inte gjort någon fuktmätning eller ytterligare inspektion, vilket vi givetvis ska göra. Dock infinner sig frågan om man kan dränera en del av en radhuslänga, i detta fall nedersta änden, utan att alla de övriga radhusen också dränerar? Och bör man gå ihop om en gemensam offert i så fall? Har du några erfarenheter eller tips?
MVH
Mattias

Svar från Micke

Hej Mattias,

Några snabba råd – många svar på kö så jag börjar ge mina initiala tankar och återkommer med utförligt svar senare.

1) Man kan absolut dränera del av en radhuslänga
2) Har radhuset du bor i en bostadsrättsförening eller liknande som organiserar sig kring denna typ av frågor. Annars är det bara att dränera. Men mycket känsligt om du gör åverkan på andras tomter mm.
3) Om du kan samordna försvinner etableringskostnaderna (som för liten dränering blir betydande del av hela kostnaden) och du blir mer intressant för entreprenörerna. Dessa har väldigt mycket att göra och att dränera en sida av källaren är mindre intressant än en hel länga för en entreprenör.

Vänliga Hälsningar
Micke