Fråga från patricia från lund

Hej!
I höstas gjordes en dränering då färgen börjat flagna på sockeln på utsidan och puts på insidan börja trilla ner.

Har en 20-talsvilla och har sett sprickor i putsen på insidan och även mellan sockeln och väggen på utsidan på ena gaveln. Dräneringen genomfördes på två veckor, totalt, i två steg.Först halva omkretsen vid de diagonala hörnen och sedan de andra motstående hörnen. Ska jag vara orolig? Vem kontaktar jag för att veta? Vem står för ev skador på huset?
mvh
Patricia
Dränering gjord sättningar efteråt

Svar från Micke

Hej Patricia,

Dessa sprickor ser inte roliga ut.
Sprickor är inte alltid ett allvarligt problem men de är allvarliga om de uppstått en gång och sedan växer.

Så sprickor som växer är givetvis ett större problem. Jag tycker du ska ta kontakt med en sättningsexpert. Sätter dig i kontakt med en sådan.

När det kommer till ansvarsfrågan så vet jag faktiskt inte.
Detta är entreprenadjuridik som jag måste bli bättre på men tyvärr inte behärskar idag.

Mina råd (som jag är tydlig med är från ej sakkunnig):
Steg 1) Försök dokumentera allt så gott du kan. Gärna före och efter bilder så det är tydlig med orsak och verkan. Dvs vi hade INTE problem med sättningar innan dränering. Nu efter har vi dessa skador.

Steg 2) Sedan hade jag kontaktat en jurist som är specialiserad på denna typ av skador. Jag kommer ge mig på jakt efter sådana jurister men idag vet jag inte.
Kolla med sättningsfirman om de har sådana kontakter och ev kompetens i frågan

Steg 3) Efter att ha rett ut med juristen hur kommunikation ska ske hade jag lagt fram ett case mot dräneringsfirman. De bör ha en ansvarsförsäkring. Alla företag som utför känsliga renoveringar ska ha en ansvarsförsäkring. Även där kan nog sättningsexperterna mer än mig.

Vänliga Hälsningar
Micke