Fråga från Mats från Västerås

Behövs åtgärder så att regn från 5 m berg ovanför(sen lutar berget ifrån huset), inte kan ta sig ner i sprängmassorna under huset? eller duger en vanlig grusbädd med dräneringsslang under betongnivån?
Överlag är det morän och sten i sluttningen.

Svar från Micke om dränera hus i sutteräng

Hej Mats,

Att dränera ett hus som ligger i en sluttning är relativt komplext. Man behöver oftast göra en bedömning på plats i kombination med en ordentlig markundersökning. Ligger tomten så att huset kommer ligga på berg eller som i ditt fall i sprängmassor så påverkar det hur du ska dränera.

Det vi med alla medel vill undvika är att du har en betongsula som gjuts mot ett berg som sedan möter nedåtkommande vatten. Det blir lätt så med sutteränghus. Då samlar huset upp vatten som forsar ner från berget.
Därför är det viktigt att genom en rad åtgärder skapa förutsättningar för en torr grund.

Dessa åtgärder kan vara en kombination av följande

  • god normal dränering vid huset
  • bygga huset på makadam
  • skapa ett dräneringsdike ovanför huset i sluttningen

Makadam som dränerande material
Det dränerande materialet gör att huset i kombination med den normala dräneringen klarar att vatten forsar under huset. Makadam är bra då det består av sprängsten och därför med god packning låser sig.
Därmed skadar inte förbifarande vatten undergrunden. Sand däremot (som också dränerar väl) kan lätt föras bort av vatten och därmed orsaka sättningar i huset.

Dräneringsdike
Det gäller att leda vatten bort från huset genom att ge vattnet förutsättningar att fånga upp vattnet innan det når huset.
Därmed kan du fånga vattnet innan det skadar huset. Står huset på berg kan det vara svårt att gräva ett dräneringsdike och då kan du antingen spränga ett dräneringsdike eller skapa en terassering som fångar upp vattnet.
Terasseringen kan isåfall vara en gjuten betongklack på berget ovanför huset som fångar upp vattnet och via dräneringsrör för bort vattnet, ofta runt huset.
Terasseringen liknande den vi beskriver ovan har för och nackdelar. Fördelarna är att du slipper spränga och är en relativt billig lösning. Du gjuter enkelt en betongklack på berget och lägger ut dräneringsrör omgiven av dränerande material.
Nackdelen med denna lösning ör att det är svårt att få denna klack helt jämn längs berget. Det räcker med ganska små ojämnheter för att vatten ska kunna leta sig igenom denna terasseringsmur.
trevlig fortsatt sommar
micke