Fråga från Sebastian

Hej Micke

Vi tittar på ett hus byggd 1965 och har läs besiktningen det finns på en del av källaren som har värde över kritisk nivå gällande fuktvärden samt mikrobiell tillväxt. Det påpekades mikrobiella lukt på själva väggkonstruktionen (vi kände inte ens av någon källar lukt alls). Även fuktkoten uppmättes till ca 25% genom ett hål taget bakom golvsockeln och 2 st 6mm borrhål ner i väggsyll. Nu till fråga skulle dessa problem försvinna/minska kraftigt vid en dränering och även blåsa ut påreglade träväggar?

Stort tack Micke

Svar från Micke

Hej Sebastian ,

Att ha träreglar mot fuktig vägg är inte bra. Och ja, en dränering bör förbättra din situation med fukt i väggarna. Men jag vet inte hur din väggkonstruktion ser ut i övrigt. Det kan finnas andra delar i konstruktionen som pga att konstruktionen är felaktig (dvs har organiskt material i sig och eventuellt är fuktskyddsbehandlade med dåligt/farligt medel) samt har hållits blöta under årens lopp.

Det kan t.ex. vara sk EW element i väggarna? Hur ser väggkonstruktionen ut på plan 2? Dvs ovanpå källarens topp? Finns där syllar som mått dåligt pga otillräcklig dränering mm mm .
Du behöver som du kanske hör av mina frågor komma i kontakt med mina experter i frågan. Jag förmedlar deras kontakter till dig så får de uttala sig.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel