Fråga från Fredrick

Har dräneringsrör oftast en lutning ut mot gatan så vattnet får ett fall ut till dagvatten ledningen?

Svar från Micke

Hej Fredrick,

När du ska dränera så ska dräneringsrör läggas med fall mot en pumpbrunn/dagvattenbrunn som sedan rinner ut till gatan alt dagvatten magasin. I vissa fall kan dränerings rören läggas i våg MEN ALDRIG med bakfall.

Med vänlig hälsning
mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel