Fråga från Lars

Hej!
Har ett gammalt hus med källare som sticker upp ca 0,5 m över mark.
Den översta delen är putsad med tjock puts 4 – 7 cm som nu spricker och släpper I stora sjok, speciellt vid hörnen.
Putsen går nästan inte under markytan,varför jag I princip kan dra bort rejält stora sjok om jag vill. Andra delar har kvar vidhäftning mot grundmuren men är troligen ganska lätta att bila bort.
Uppåt är det putsat mot ett plattjärn som bär mexi tegel, men putsen har ingen konstruktiv funktion.
Jag tänker mig en lösning liknande I-element som jag skruvar I muren och som går ner kanske 0,5 m under markytan.
Vid en gavel där garageporten finns blir det något större ytor, men marken sluttar mot porten så max höjden närmast porten är ca 2,5 m.
Finns det element som funkar, eller vilken lösning förespråkar ni?
Lasse

Svar från Micke

Hej Lars ,

Tjällden AB har tidigare haft ett sk isolerelement som skulle kunna fungera.
Det är ett ”i element ” kan man säga. Vid grundläggning används sk L-element/U-element, men här har man bara ytskiktet med isolering kvar. Den skulle kunna fungera.

Kolla med dem o hälsa från mig

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel