Fråga från Jimmy från Uppsala

Drygt 40 kvm. stor vinterträdgård ska grundläggas med anslutning till bef. hus byggt -92.bef hus har kantbalk,den tilltänkta vinterträdgården har redan ett 20 kvm taköverbyggnad vars hörn vilar på plintar.
De 40kvadratmetrarna är idag belagt med terrass trall och är utgrävt och en av grusning med singel på ytan som dock inte är plan. Det är mycket besvärligt att fä fram tyngre material pga. stor höjdskillnad..Därför önskas så enkel,lätt grundläggning som kan bära den tillbyggda takkonstruktionen ca. 25 kvm. och golvet ska helst grundläggas för att beläggas med klinker. Har du förslag med avseende enkelhet och bärighet?

Svar från Micke

Hej Jimmy,

Alla grunder behöver slät mark. Och hur du gör med plintarna får man diskutera.
Jag tänker dock spontant på denna grunden (pdf laddas ner via denna länk).
Dvs den grunden i pdf dokumentet som heter ”grund till växthus”. Den innebär att du får ett öppet ”golv” som inte är av betong utan du kan lägga klinker direkt på makadambädd eller liknande.

Dessa balkar klarar mycket höga laster.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel