Fråga från Sebastian

Hej Micke,
Vi har köpt ett hus Falu-hus från -81 som står på en EW-grund och har dessutom en krypgrund på ca 1,60 o höjd.
Inga förhöjda fuktindikationer o inte heller några lukter har upptäckts vid besiktningen.
Vi får nycklarna till huset nästa fredag och min tanke är att installera vattenburet golvvärme. Hur ställer du dig till det? Är det något man måste tänka på?
Tänkte lägga nytt spångolv med frästa spår för slangarna. Bör jag lägga EPS, för att minimera ev kondens?

Tack på förhand

Svar från Micke

Hej Sebastian ,

Har du gjort något åt dina EW element? Stod det inget om att EW elementen bör åtgärdas i besiktningen?
Jag vill inte skrämma dig i onödan men dessa element har ofta behandlats med för människan ganska dåliga fuktskyddsmedel som numera är förbjudna. Samtidigt är dessa luriga att renovera då EW element är en viktig del i den bärande konstruktionen. Jag vet att detta inte var din fråga men vill ändå upplysa dig om det.
Till frågan om golvvärmen. Innan du installerar golvvärmen, se till att utreda (med flera oberoende parter där jag bara är en instans) om du inte ska ventilera ditt hus med sk ventilerade väggar och golv. Sedan lägga golvvärmen. Då ventilerar du ut eventuella emissioner från EW elementen. Och som sagt golvvärmen kan sedan installeras ovanpå detta golv. Exempelvis ett ventilerat platon golv. Om du får lugnande indikationer från flera personer du litar på så kan man diskutera konstruktionen. Där kommer isoleringen in.

Då du har en krypgrund så har jag en misstanke att du har ganska mycket organiska material i trossbotten och i golvbjälklag osv. Diskutera med någon oberoende även där hur denna kommer samverka med kryputrymmet och den ökade isoleringen. Jag gillar konceptet med att isolera utifrån och in nämligen. Mycket isolering utanpå underifrån i krypgrunden och innanför detta kan organiskt material ligga, på säkert avstånd från fukt från krypgrunden. Men sådan isolering bör inte appliceras på redan blött organiskt material.

Överväg också en eventuell krypgrundskonvertering – då är det enkelt att gjuta in golvvärmen.

Om du vill ha förslag på företag som gör sånt här som jag samarbetar med så hör av dig. Se till att fråga oberoende parter som sagt. Hoppas jag inte skrämt upp dig.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS