Fråga från anonym från Stockholm

Hej! Vi har fått bygglov och har lite funderingar kring grunden(platta på mark). Två av de tre grannarna precis bredvid har gjort en geoteknisk undersökning och blev tvungna att lägga 4 lager extra cellplast sa de till oss. Tredje grannen kopierade detta utan att göra undersökningen. Vi fick deras ritningar av kommunen, och vi tycker inte alls att det set ut så… står även lite om den geotekniska undersökningen på deras ritningar. Kan ni kanske tolka om och hur vi behöver förstärka grunden?

Med vänlig hälsning,

Svar från Micke

Hej ,

Jag sätter mina vänner på Tjällden AB på detta, de är grundtillverkare och kan grundkonstruktion bäst av de jag känner. Eventuellt behövs en mark/geotekniker också kopplas in. Återkommer på mail kring detta när Tjällden återkopplar på dina ritningar.

Kompensationsgrundläggning, som det handlar om här, är en metod där man avlägsnar lika mycket mark i vikt som huset. Och det som spelar in då är givetvis hur mycket huset väger. Väger huset mycket så behöver man gräva ur mer och ersätta med cellplast. Lite som en båt som ska flyta ovanpå marken. Mig veterligen är detta en underutnyttjad möjlighet istället för att påla.

Så exempelvis ett betonghus behöver ha mer cellplast än ett trähus.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel