Fråga från Thomas från Vilhelmina

Hej,
Vi har ett gammalt torp sedan 59 eller äldre med källare.
Vi hade tänkt att bygga ut det 4 meter längre åt väster samt 3 meter bredare åt söder.
Vi vill dock kunna nyttja fjällstuga så länge som möjligt under byggtiden samt att väggarna i torpet skulle behöva byggas om så då funderar vi på att i stället bredda stugan med ca 1 m mot norr och förlänga den med ca 1 meter åt öster.
Norr och öst gjuts mot övre delen av källarväggen och de nya väggarna ställs på dessa. Därefter lyfts nytt tak på över hela bygget. När det gjorts så rivs vissa väggar på gamla stugan innefrån. Markförhållanden är en vanlig fjäll sand jord.
Min fråga: Går detta att genomföra eller kommer trycket på marken mot källarväggarna att öka? Kan man konstruera plattan så att marktrycket inte ökar för mycket?

Svar från Micke

Hej Thomas ,

Det är bra att rådgöra med en konstruktör. Jag har flera om du behöver. Men de kostar pengar. Vill du ha såna kontakter? Rekommenderas i ditt fall kan jag tycka.

Annars är det två saker jag tänker på spontant.

1) Om du tar bort lika mycket mark viktmässigt som huset väger, och ersätter med t.ex. cellplast så bör inte källarväggen påverkas. Detta åstadkoms enklast om du bygger tillbyggnaden på en betongplatta.
2) Innerväggar i källaren kan, om de är stöttar väggen inifrån, eventuellt göra källarväggen mindre känslig för marktrycket.

Om du är nöjd med svaret så maila gärna tillbaka!

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel