Fråga från Jonas från Järna

Hej, Jag har två frågor:
1) Jag ska bygga ett hus med golvvärme ingjutet i en platta på mark. Förutom inkommande vatten så måste vi även dra intern VA i plattan/grunden då det finns få väggar att dra vattenrör i.
Jag planerar förlägga alla avloppsrör i dräneringslagret som rekommenderat. Men jag undrar däremot var (på vilken nivå) det blir bäst att placera vatten-rören.
Jag tänker att det kan bli konflikt mellan kallvatten-rören och golvvärme-systemet – alltså kallvattnet värms upp eller att golvvärmesystemet kyls ned. Å andra sidan, om man lägger vatten-rören i dräneringslagret så kyls väl varmvattnet ned istället. Ska man då lägga vattenrören i botten av betongen t.ex. för att skapa så stort avstånd som möjligt mellan dom och golvvärmeslingorna?
2) Hur undviker man att skada rören som ligger ovan frigoliten under själva gjutningen när man måste gå i gjutformen för att sprida och vibrera betongen? Finns det några knep eller tips förutom att bara gå försiktigt?

Svar från Micke

Hej Jonas,

1) Inkommande vatten vs golvvärmen
Inkommande vatten dras via PEX rör in i den dränerande bädden och fördelas från vattenmätaren därefter inne i den varma delen i huset i cellplasten. Sen går det till en varmvattenberedare. Ingen konflikt mellan golvvärmen och dessa rör. Du bör dra upp dessa rör endast på ett ställe i huset.

Det är bra att dra dessa rör i en installationszon och helst inte ingjutet i betongplattan. Men en rörläggare kan vilja dra den i betongplattan för att minska dragningsavståndet.

2) Gå på Golvvärmerören
Man går på armeringen som ligger ovanpå så detta är normalt inget problem. Dessutom är golvvärmerören elastiska och rätt tåliga.
Golvvärmerören idag är relativt tåliga när det gäller förslitningar. Men provtryck alltid golvvärmen innan du gjuter igen. Vissa byggare kan vara otroligt oförsiktiga och skapa skada, men det är sällsynt.

mvh
Micke