Fråga från Lennart från Orust

Vi har skrivit på för en ny tomt och tomten ligger på orust utanför Göteborg. Vi har från husleverantören fått ett prisspann vad det skulle kosta ungefär mellan 16 000 – 20 000 kr ungeför. Är det ett rimligt pris?

Vore intressant att veta också varför man genomför en geoteknisk undersökning.
Och vem gör såna här undersökningar.
/Lennart

Svar från Micke

Hej Lennart,
Till att börja med så tycker jag att priset är rimligt.

En geoteknisk undersökning gör man för att kontrollera bärigheten på marken. Det vill säga hur stora laster marken klarar av och därmed om man kan bygga hus på området. Det kan man ofta med hjälp av olika lösningar för att kunna grundlägga där.

En geoteknisk undersökning ska normalt sett svara på hur stora laster marken klarar av och beroende på hur stora laster som marken klarar så passar olika lösningar in. Det finns vanlig grundläggning som är plattat mark/torpargrund. Om bärigheten är lite sämre kan man använda något som heter kompensationsgrundläggning. Det man gör då är att lägga in extra isolering i grunden som i princip gör att huset flyter ovanpå marken. Man gräver bort lika mycket mark som huset skapar laster för. Eller så måste man faktiskt påla, speciellt om man har en gammal sjöbotten eller någon typ av mark som är väldigt sank och där inte marken lämpar sig att bygga där, och detta kan vara ganska dyrt. En geoteknisk undersökning ska alltså svara på detta.

Med hjälp utav en geoteknisk undersökning kan man också svara på grundvattennivåer. Om man exempelvis vill bygga ett hus i områden med högt grundvatten får det också konsekvenser. Det kan också gälla om man ska anlägga en pool då man ibland i vissa delar inte kan anlägga en nedgrävd pool i vissa delar. Har man väldigt högt grundvatten är det därför kanske inte lämpligt att ha en pool på vissa ställen. Grundvatten måste alltså inte bara vara för ett hus utan kan också vara för andra aspekter.

Kontakta mig så sätter jag dig i kontakt med företag som jobbar med geotekniska undersökningar.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel