Fråga från Tomas från Älvsjö/Stockholm

Hej Micke,
Jag har en 1-plans villa med källare i Älvsjö söder om Stockholm.
Den är byggt 1950 med hel källare och har en tillbyggd med torpargrund från 1972.
Generellt har jag noterat att huset står på berg och att det finns mycket sprängsten i trädgården samt att berget sluttar in mot huset i sektorn från nordväst till sydväst, men att det finns dränerande sluttning mot gatan i sydost efter att det vattnet runnit under huset.
Det finns berg i dagen i torpargrunden, som även tjänar som förråd, och där sluttar hela golvet (ca 50-60cm nivåskillnad) snett in mot husets källare och vid kraftigt regnfall rinner det lite vatten över detta berg in mot källaren.

Husgrunden är professionellt dränerad 2011 och isolerad utifrån med 100mm Isodrän-plattor då också berggrundens lutning gjorde att dräneringsföretaget satte in en brunn i vid sydvästra fasaden just utanför badrummet. Samtidigt byttes inkommande vatten och utgående avlopp från hus till gatan. Vi försökte även leda vattnet som kommer in under torpargrunden till dräneringsrören utmed nordöstra fasaden, men jag är ganska säker på att det även tränger in under huset.
Jag står nu i begrepp att helrenovera badrummet som finns i källarplanet och den kontrakterade firman kommer snart.
Jag har öppnat upp källargolvet mitt i huset (hallen, delar av pannrummet och delar av tvättstugan) för att byta ut stammarna och sett att det funnits massor av sprängsten och sand under golvet som består av en ca 10cm tjock sula. Jag har tagit bort allt löst berg och sand runt stammarna och kartlagt hur vattnet kommer in när det regnar utomhus samt hur det är relativt torrt (inget nytt synligt vatten tränger in) när jag evakuerat vattnet och det varit torrt utomhus. Som mest har vattnet stigit upp till ca 30cm under källargolvets ovansida.
Jag har satt in flottörstyrda pumpar på 2 ställen på de lägsta nivåerna jag kommit ner till, eftersom dessa sänkor inte förefaller ha förbindelse med varandra. Pumparna sitter på 63 cm (pannrummet) respektive 79 cm (hallen) under källargolvets ovansida.
Jag avser att ha vattenburen golvvärme i sektioner från bergvärmepumpen i badrummet, hallen och gillestugan, men lämna tvättstugan och pannrummet i befintligt skick.
Av det jag läst mig till (en hel del via din ypperliga informationsbank) så drar jag följande lekmannamässiga preliminära slutsats (men jag kan ha fel)

  • att jag kan installera fasta brunnar med pumpar för att få bort regn och smältvatten som trängen in under grunden och på så sätt hålla vattennivån på en rimligt låg nivå
  • att jag kan lägga ut dräneringsrör och fylla på berggrunden med makadam för att vattnet ska komma snabbt och enkelt till pumpbrunnarna
  • att jag kan lägga in ett isolerande skikt under ett nytt källargolv – isoleringen kan bestå av minst ca 20cm cellplast med ett betonggolv ovanpå – isoleringen kan utgöras av EPS betong på 30-40cm tjocklek där detta skikt även är det bärande golvet
  • att jag kan lägga på ett lager med flytspackel och ingjutna golvvärmerör och behålla nuvarande nivån på källargolvet

Det jag upplever att jag inte fått en tillräckligt klar bild av, är vart eventuella tätskikt, kapillärbrytande material eller fuktgenomsläppliga material bör finnas samt om man även bör ha en mekanisk ventilation (fläkt) under isoleringen (genom makadammen).
Jag har heller inte kläm på vad sammantagna för och nackdelar mellan cellplast + betonggolv eller bara EPS betong som självbärande och isolerande golv.
Jag letar nu efter en fuktkonsult som kan hjälpa mig med:
– Besiktning av huset under grunden för att kunna rekommendera en fuktmässigt ”godkänd” teknisk lösning
– Rekommendera en fuktmässigt ”godkänd” teknisk lösning samt dokumentera denna som grund för hur företaget som utför badrumsrenoveringen ska bygga badrumsgolvet och hur jag själv ska utföra resten av de öppnade källargolven på ett tillfredsställande sätt
– Inspektera, godkänna och dokumentera att arbetet utförts enligt rekommendationerna
– Resultatet ska vara så att en besiktningsman och/eller husköpare inte har något att invända mot konstruktionen och utförandet genom att det är dokumenterat och inspekterat
Har du några bra kontakter med fuktkonsulter i Stockholmområdet och ungefär (bara grovt) bör det kosta mig?
Mvh Tomas

Svar från Micke

Hej Tomas,

Återkommer med svar så fort jag kan.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS