Fuktspärr utvändigt vid Tjälldens poolstomme

Fråga från Per från Enköping

Rekommenderar du att vi lägger någon form av fuktspärr mot betongytan på cellplastblocken, innan vi fyller upp med singel? Vi bygger Tjälldens pooltyp.

Svar från Micke

Hej Per

Det behövs inte !

Poolstommen har en cellplastkärna som gör att du har ett kapillärbrytande skikt i stommen i sig.
Elements betongyta i sig klarar av att stå i mark. De har också en effekt för att undvika att eventuella möss ska kunna skapa problem i framtiden. Men betongytan ger poolen också en extra stabilitet som skapas av sandwich konstruktionen.

Lycka till med poolen.

Vänliga Hälsningar
Micke