Fråga från Mia från VARBERG

Hej
Vi har grävt ur källaren och ska lägga in golvvärme. Min fråga är om det ska bara markplast eller markduk under makadamen?
Finns det fördelar och nackdelar med båda varianterna? Har läst att det ibland rekommenderas markduk och sedan plast mellan frigolit och platta. Vårt hus är nydränerat utvändigt. Huset vilar på en sandbädd. Inga tecken på vatten syns i utgrävningen men så är grundvattennivåerna rekordlåga denna vinter. Vi har anlitat rörmokare och murare som ska lägga golvvärme och gjuta plattan. De är delaktiga i planeringen och murarna har föreslagit markplast.
Vill veta mer innan beslut inte går att ändra.

Med vänlig hälsning
Mia

Svar från Micke

Hej Mia,

Viktigt att den nya dräneringen ligger under underkant betongplattan (inkl cellplasten).
Då kan du bygga upp en ny grund med så mycket cellplast det bara går. Minst 20 cm.

Geoduk
Geoduk används under grundens dränerande material.
Gör mest nytta under lös lera och silt – då kan det behövas så att inte det dränerande materialet blandas ihop med leran.

Markplast
Lägger man 2 st 100 mm cellplastskivor så ska de vara kapillärbrytande i sig. Den har nytta ur radonsynpunkt, men då är radonduk en bättre lösning. Nya grunder utförs enligt denna metodik utan plastfolie.

Läs mer om våra råd och tips här.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel