Fråga från Jonas från Stockholm

Om man har ett hus och ett garage som hänger samman, rekommenderar du att man gjuter en enda stor platta eller ska man dela upp det med husets grund för sig och garagets för sig?

Svar från Micke

Hej Jonas,

Det beror lite på.

Om man ska göra en eller två plattor för hus som sitter ihop med garaget avgörs om huruvida det är tänkt att vara samma temperatur i garaget och huset. Ska det vara ett garage som har mycket lägre temperatur så går vi runt huset med kantelementen och stöter emot garagets kantelement (så det blir två plattor). Är det samma temperatur ungefär så brukar vi göra en stor platta.

Ett kallt garage har lättare att få tjällyftning än ett varmt hus (där husets värme värmer upp marken under huset). Det kan bidra till att plattorna rör sig något olika och därför brukar man inte gjuta ihop dem. Sen vill man inte ha en köldbrygga in i huset ifall garaget är kallt. Kantelementet bryter köldbryggan.

mvh
Micke

Fick du hjälp av denna artikel