Fråga från Helena från Bromma

Hej Micke,
Vi har kraftiga sättningar i vårt hus från 1932. Huset är delvis pålat (1989 av en tidigare ägare). Vi har varit i kontakt med ett företag som utför traditionell förstärkning genom pålning och ett annat företag som förstärker med geopolymer.
Det är ju en enorm prisskillnad!!
Av någon anledning känns det inte lika ”säkert” med polymermassan. Hjälp mig här – vilken metod bör man använda sig av?? Förvirrad. 🙂

Svar från Micke

Hej Helena,

Du har rätt i att det skiljer mycket mellan metoderna och dess prisskillnad. Jag ger dig här lite mer info om för och nackdelar med de båda metoderna.

Pålning:
Fördelar:
När man pålar är det viktigt att man pålar hela fastigheten då man ”fäster” byggnaden i marken eller berget. Huset står efter pålningen, åtminstone i teorin, på stabil grund efter detta ingrepp och den största fördelen är således att man med denna metod framtidssäkrar fastigheten från sättningar i framtiden. Anledningen att metoden är så dyr, om man vill framtidssäkra konstruktionen, är att 1) det står ett hus där du vill påla och 2) hela huset behöver pålas.

Nackdelar:
Som jag ser det finns det ett antal saker man ska känna till.

  • Som med allt annat så är priset ofta i förhållande till effekten. Pålning är dyrt. Det är den största nackdelen tycker jag.
  • Om pålningen bara utförs i en del av fastigheten kommer den andra delen som inte är pålad med tiden börja röra på dig vilket ger samma typ av skador ni har idag. Din situation med ditt hus är ju ett bevis på detta
  • Kontrollera också så att er grund håller och kan ta upp krafterna från pålarna om marken under huset skulle sjunka ytterligare för att hålla huset. Pålarna gör också att grunden genom konstruktionen gör grunden måste vara fribärarande mellan dessa pålar. ÄR inte plattan dimensionerad för det så kan man få problem ändå med sättningar. För att avgöra detta behöver ofta en konstruktör bli inblandad.

Geopolymer:
Fördelar:
Geopolymer är en smidigare och billigare metod som löser det uppkomna problemet. Dvs grundförstärker, markförstärker lokalt där så behövs. Det gör att priset blir lägre.
I kommersiella lokaler behöver man också inte flytta ut för att genomföra pålningen.
Metoden bygger på att man förstärker marken där sättningen uppkommit. Man fäster alltså inte upp byggnaden utan återställer markens förmåga att bära upp ert hus. Geopolymeren har mycket hög bärkraft och man syftar till att stärka upp marken under de bärande konstruktionerna som från början är byggda för att bära upp huset.

Nackdelar:

  • Du löser det uppkomna problemet. Du framtidssäkrar inte huset.
  • Om du har mycket komplicerade markförhållanden i området där du bor så kan du få svårt att utföra grundförstärkning med denna metodik.

Slutsats:
Så hur ska man tänka. Jag menar att det är jättesvårt att rekommendera. Lite fakta som påverkar val av teknik

  • Kan en geotekniker avgöra varför sättningen uppkommit. Är det pga fullständigt odugliga markförhållanden eller har det varit exceptionella tillstånd som utlöst sättningen. T.ex. ett träd som sugit mycket vatten ur marken och gjort den porös eller något annat såsom vägarbeten eller dränering.
  • Det finns företag som utför båda teknikerna som är seriösa och bra. Det är en god start. Dvs de rekommenderar inte dig att utföra tekniken om du inte verkligen vill. Du ska känna till ovan stående för och nackdelar.
  • Har hela eller bara delar av huset satt sig. Har flera delar av huset satt sig, t.ex. i två olika delar av ett hus, så hade jag förespråkat pålning då det verkar som att problemet gäller för hela huset. Har du en lokal sättning hade jag börjat med geopolymer och hoppats att det löser din situation, med vetskapen att du skulle kunna behöva komplettera denna sättning någon gång i framtiden lokalt om det visar sig att du får sättningar på andra ställen. Det kan du aldrig veta i förhand.

För din givna situation är det vanskligt för mig att uttala mig. Men du har ju genomfört en pålning innan på ditt hus vilket kan tala för att det är bra att ha samma förutsättningar genom hela huset. Samtidigt känner jag till bromma en del eftersom tidigare besökare kommit därifrån och vänt sig till mig.
Markförhållanden ur ett generellt perspektiv är inte så komplicerade som jag syftar till ovan men det kan ju skilja sig lokalt också. Men troligen är dessa problem inte aktuella för just dig. Men det behöver ju ett sättningsföretag kolla på såklart. Vet också att många andra villaägare använt just geopolymermetoden med gott resultat. Men det är viktigt att man vet om bristerna och fördelarna menar jag så man förstår det.

Ledsen om du inte blev klokare av detta. Det är aldrig svart eller vitt 🙂

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel