Fråga från Frida

Hej,
Vi har fått bygglov och har inför tekniskt samråd som krav att redovisa geoteknisk undersökning. Vi vet att vårt hus ligger på berg/delar av det. Men vi vet inte förrän vi schaktat bort hur mycket berg eller vart berget börjar. Vet du hur kravet ser ut för Stockholm stad om man kan skriva att det löses på plats, eller om man måste utföra en geoteknisk undersökning. Min man är konstruktör och vet hur han skall anlägga tillbyggnaden. Om så är fallet skulle vi gärna komma i kontakt med en firma som gör geotekniska undersökningar.

Svar från Micke

Hej Frida ,

Osäker hur just stockholm stad tänker i denna fråga – mycket varierande från kommun till kommun, samt även olika inom kommuner beroende på känsligheten i området, om det är detaljplanerat mm mm.

Sätter dig i kontakt med en geotekniker inför din grundläggning i Stockholm. Han är bra – och jobbar mot privatpersoner vilket är ovanligt.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel