Fråga från Benny

Hej

Vi ska bygga ett nytt stall under hösten. Jag kommer bortsett från markarbetet, att göra det mesta arbetet själv, bl.a. grunden. Jag träffade en person som hade gjutit stallgolv med fiberarmerad betong, vilket gjorde mig nyfiken. Plattan måste vara potentialutjämnad och med vanlig armering, så skall en jordkabel ledas från armeringsnäten till elcentralen. Inget stort jobb, men om armering inte behövs, om man skulle välja fiberarmerad betong, så sparar man en del arbete. Så till mitt spörsmål: är det lämpligt att gjuta med fiberarmerad betong och är det tillräckligt hållbart? Plattan blir ca 18,5x11m. Stallet ska vara oisolerat men jag kommer åtminstone att lägga 100mm cellplast på makadamen. Vilken typ av grund skulle du rekommendera? Varianten med 40kg tunga kantbalkar känns intressant.

Med vänlig hälsning,
Benny

Svar från Micke

Hej Benny,

Just för stall kan ett betonggolv behövas tänker jag för det slits rejält och urin mm från hästar gör miljön utsatt för korrosion och slitage. Jag har sett många häststall där åren och slitaget gjort att armeringen blottlagts. Det gör att jag tror på mer betong än bara fiberarmerat ytskikt. Gillar dina tankar på en jordad grund. Det talar för att du ska gjuta en vanlig betongplatta för ditt stall.

När det kommer till val av grund så är balkarna enkla att jobba med. Och du kan få en högre sockel än golvet. Så passar bra om man vill kunna spola av utan att påverka syllarna.
Har skickat till dig vilken grund jag tänker på då.

Lycka till nu med ditt stall!

Med vänlig hälsning

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel