Fråga från Tom

Hej Micke, vilken fantastisk hemsida och service du erbjuder. Här har jag plockat upp mycket kunskap, tack för det.
Jag har dock inte hittat något relaterat till min fråga.
Det är så att vi har ett hur som är placerat på ett berg, som på vissa ställen inehåller en hel del sprickor och olika bergarter som ådror i berget. Vissa av dess leder en del vatten i ytan och givetvis även under huset. Det är inga stora mängder vatten men tillräckligt för att öka fuktnivån i krypgrunden, som idag är uteluftsventilerad. Det är en grundmur på leca block/hålsten som är putsad på utsidan. Bjälklaget är synligt och på några ställen har det dessutom blivit fuktskadat, dock ingen synlig elller luktande mögel. Mer mjukt. Vi har köpte en avfuktare som skall installeras, då stänger vi ingen ventilerna i grundmuren.
Min fråga dock är om det är klokt eller kanska bra att lägga lite grovt grus i dessa sprickor och sedan gjuta en betongkaka ovanpå, så att vattnet inte kan dunsta utan rinna vidare i sin spricka till en punkt där det sedan försvinner ner under källargolvet och sedan ut i terrängen utanför huset. Det finns en liten källardel med betonggolv i ena hörnet i grunden och det är under det golvet som vattnet letar sig fram till och ner under. OBS, det är inga stora mängder alls eller pölar som det blir stillastående vatten i. Mest lite sipprande bara.

Vad skulle det kunna finnas för nackdel eller annat som skulle kunna bli fel om jag gjorde denna ”överdäckning” av sprickorna ?

Vissa delar av krypgrunden är så låg att det inte går att få plats mellan berget och trossbotten. Krypgrunden är inte isolerad invändigt på muren, men planer finns. Vi tänker även försöka lägga ut krypgrundsisolering där det är möjligt. Vi har även tänkt att sätta upp spontade frigolitskivor mot trossbotten så långt vi kommer åt.
Vi har även byggt till en utbyggnad på huset om ca 40 kvm, där har vi rensat berget från allt organiskt samt gjutit en betongklack (dubb borrat i berg var 600mm som sedan armerats innan gjutning) som vi byggt en lättklilnkermur på. Bjälklag ovan på denna mur. Invändigt har vi klätt muren med 100 mm spontad frigolit och trossbotten är klädd med samma skivor fast bara 50 mm.

Svar från Micke

Hej Tom , tack för feedback och swish.

Svårt att svara på. Ser inte att man ska få problem med pågjutning, men betong suger ju fukt som bekant. Och då kan det ju bli så att betongen avger fukt istället på samma sätt som en pöl.

Så frågan är, vartifrån kommer vattnet och hur stoppar man det? Vet du vartifrån vattnet kommer?

Att ha en avfuktare är nog så jag hade attackerat det. Men jag hade rörande ventilation och avfuktning tagit in en expert. Jag har en sådan i stockholm som jag tror kan hjälpa.

Med vänlig hälsning
Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel