Fråga från Joachim från Vallentuna i Stockholm

Vi har köpt en tomt som är lite bergig och innan vi sätter oss ner och går över hur vi ska funderar lite över vad som är möjligt och inte möjligt när det kommer till att gjuta grunden på berg. Berget tar upp mycket av tomten och vi har nog enligt detaljplanen möjlighet att placera den vart vi vill. Har du några tips kring det?

Oavsett vart vi placerar plattan så antar jag att plattan behöver gjutas på berget på något sätt. Är det något där vi behöver tänka på?

Svar från Micke

Hej Joachim,

Grundläggning på berg kan, men måste inte vara, mer komplext än normal grundläggning.

Husets placering är viktig
Jag vill absolut råda dig att försöka se till så att om det går lägga huset så högt som möjligt så du inte får ett naturligt flöde av vatten ner mot huset. Har personligen erfarenhet av sutteränghus på Ekerö som haft jätteproblem med dränering för de låg i en bergsluttning. Vattenmängderna, framförallt vid nederbörd givetvis kan bli enorma vattenflöden, och det krävs ganska stora åtgärder för att komma till rätta med problemet när huset väl är på plats. Det absolut enklaste sättet att åtgärda detta är att lägga huset på ett genomtänkt ställe på berget.

Dränera dränera dränera
Men om du inte har något val. Du har ett bygglov exempelvis som pekar ut att huset ska ligga på ett visst ställe så är det jätteviktigt att fundera igenom vattenflödena nerför berget och styra dessa till din fördel. Lite som att gräva flera vallgravar inför ett slag. Där man försöker mota bort vattnet på flera ställen.

En god dränering är oerhört viktigt invid huset givetvis. Läs mer om dränering av hus på berg här.

Terassera
Man kan, eller rättare sagt du måste vid en betongplatta terassera marken om du ska gjuta en platta på ett lutande berg exempelvis. På den terasserade marken gjuter man sedan en eller flera plattor. Den terasseringen kan göras med L-stöd eller genom att gjuta en betongmur som ramar in marken där huset ska grundläggas.

Grundläggning på berg
Att gjuta en platta på berg sker lite olika beroende på hur berget lutar. Om berget lutar mer så brukar man bygga sutteränghus på tomten.

Att gjuta direkt på berg är inte att rekommendera. Men det är inga problem att lägga ut dränerande material på berg och sedan applicera artikeln ovan som vanligt. Om du är osäker på att grunden hålls på plats så kan det vara bra att gjuta fast ordentliga L-stöd som stöttar upp det dränerande materialet.