gjuta platta källare berg

Fråga från anonym från stockholm

Hej!

Jag är inblandad i ett projekt där befintlig platta i källaren (stor byggnad) ska bilas bort och ny platta gjutas. Det är berg och ett relativt litet utrymme under plattan lokalt. Tänkt konstruktion där det endast är ca 100 mm mellan berg och ny platta; berg, leca (kapillärbrytande), betongplatta. Leca för att få en viss isolerförmåga. Där det är bättre utrymme kommer det vara 100 isolering och 150 makadam. Huset är beläget på en höjd kan man säga. Spontant känns risken liten för att det ska ansamlas vatten ovan berget. Brukar det vara en risk som man måste beakta? Och kan tänkt konstruktion vara ok? det ska inte vara diffusionsöppna golvbeläggningar.

Väldigt glad för återkoppling!

Svar från Micke

fukt i källare-platta på berg
Hej ,

Jag önskar att svaret på detta vore enkelt. Min erfarenhet är att berg, källare och vatten ställer till med problem.

Det du vill undvika är det vi tidigare sett hos en besökare vi varit i kontakt med. Se bild. Där sänkte man golvet. Byggde om och la golv invändigt för att sedan upptäcka att det fullständigt rann in vatten i källaren. Det är inget kul scenario. Det va berg på utsidan av huset. Detta vill man såklart undvika och veta om innan man börjar. Men det är svårt att veta innan. Det är problemet.

Risken som man vill undvika är att fukt kommer in i källargrunden som härstammar från berget. Vatten och berg är mycket komplext. Du kan dels få vatten via vanlig nederbörd som så småningom kommer ner till berget och flödar längs med berget och beroende på husets placering så möter din eventuellt källarväggen. Men det kan också uppstå problem med vatten som via sprickor i berget komma upp underifrån och också där träffar källaren. Lägg därtill att det ofta är uteslutet att spränga bort berg som är i direkt anslutning till huset så är problemet inte så enkelt att lösa.

Du behöver för att lösa detta anlita en mycket duktig expert för att reda ut om du kommer lyckas med ditt projekt. Jag kan inte lova att det lyckas, ens om man dränerar rätt, spränger och gör nödvändiga åtgärder.
Det är därför för mig ett högriskprojekt.

Vill man vara helt säker måste du (förutom anlitande av expert) kombinera
1) vattentät betong om möjligt där så behövs (plattan, eventuellt del av källarväggen). Detta är mycket dyrt.
2) använda kapillärbrytande material där så behövs. Leca som du nämner ovan är jag frågande till om det är kapillärbrytande. Inte heller bästa isoleringen enligt mig. Leca, mig veterligen (kan ha fel) suger tvärtom fukt om du inte har ett kapillärbrytande isolerskikt inne i lecastenen. Då är det bättre med cellplast som isolering menar jag. Detta material suger INTE fukt och bryter till 100% vattnet.
2) säkerställa en mycket god dränering med hängslen och livrem (undersöka behov av t.ex. pumpar som för bort högt grundvatten osv). Får du vatten som står mot din källarvägg räcker inte dräneringen. Isodrän exempelvis leder bort vatten som kommer mot din källarvägg. Men bara om vattnet inte står permanent mot huset. Då släpper faktiskt dräneringen igenom vattnet.
3) försök kortsluta och dirigera om vatten från berget så det tar vägen runt ditt hus (ex. spränga i berget ovanför huset och lägga dit dräneringsrör)
4) kombinera golv invändigt så det kan ventileras. Detta känns mer som ”damage control”. Det finns golv som är bra på detta men de bygger ju i höjd. Men att bygga för ett blött golv är inte att rekommendera.

Jag hade dessutom sett till att först bygga klart allt med dränering och liknande. Sen sett om golvet är blött eller inte innan jag börjar bygga på det.

Jag säger inte att ditt projekt inte kommer lyckas. Jag säger dock att du definitivt behöver ta in experter. Tyvärr är jag inte en sådan expert.

Lycka till med projektet.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel