Fråga från Johan från Västerås

Hej Micke,

Jag har faktiskt nästan samma fråga som Annette ställde tidigare till dig. Dock framgår inte svaret där, då hon eventuellt skulle få återkoppling från annat håll.
Förutsättningarna är snarlika och jag funderar också på huruvida jag ska gjuta i höjd med grundmuren eller ska plattan vara i samma höjd som golvbjälklaget?

Se frågan här.

Vet du om hon fick något svar och i sådana fall vad det var?

Tacksam för om du kan återkoppla med lite tips och råd!

Svar från Micke

Hej Johan,

Här har jag skrivit mer om denna frågeställning. Läs mer om tillbyggnad betongplatta till torpargrund.

När det kommer till golvet:
Ifall man gjuter en platta på mark i samma nivå som krypgrunden får man tänka på att man får ett invändigt trappsteg som blir lika högt som höjden på bjälklaget. Vill man däremot ha golvet helt i samma nivå så får man gjuta betongen mot träbjälklaget. Då bör man tänka på att skydda träet med hjälp av en stående cellplastskiva eller liknande.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel