Gjutning direkt på orörd mark

Fråga från Anonym från Skurup

Vet att Ni till en början kommer svara nej, men önskar att Ni tar frågan på allvar. Jag har varit i byggbranchen i över 25 år men alltid fått samma svar, utan vidare förklaring…

Kan man hoppa över schaktning om man vill gjuta en oisolerad grundplatta?
Om det finns matjord samt organisktmaterial så som pinnar, gräs, torv, vad kan då hända mer än att materialet förmultnar över tiden & kan avge lukt, samt att plattan kan stå och dra åt sig fukt? (Det kan naturligtvis uppstå framtida sättningar, men det är inte relevant i frågan).

Om man innan gjutning rullar ut åldersbeständig plast eliminerar man alla problemen, förutom sättningsproblematiken. Grunden skulle då mer bli ett platsgjutet fundament.

Vet att betongförsäljare på 50-60-talet gick ut med att man kunde gjuta direkt på marken, men att man gick från det på grund av att matjordens doft till sist gick igenom betongen…

Ser framemot ett svar!

Svar från Micke

Hej ,

Jag tycker att du nästan svarar på frågan själv. Problemet är litegrann att du säger att man kan bortse från sättningar och jag har väldigt svårt att bortse från sättningar i ett land som Sverige. Detta eftersom att vi kan ha väldigt mycket tjäle och marken expanderar om man inte tar bort tjälfarlig mark och ersätter det med dränerande material, då kan man få tjällyftning och sättningar. Det är väl mitt korta svar. Jag hade alltså tyvärr inte rekommenderat att rulla ut ålderbeständig plast och ersätta schaktningen med den processen. Om det är en enkel oisolerad platta på mark kan man möjligen gjuta någon typ av konstruktion eller använda markskruv som ju enligt Sluta Gräv AB inte är tjälpåverkad, så det kan vara en möjlig lösning att bära konstruktionen du tänker bygga på den oisolerade plattan, dvs du har ingen platta utan en markskruvslösning.

Att undvika fukten underifrån skulle man kunna lösa genom att lägga ut plast eller cellplast som är kapillärbrytande material.

Vänliga Hälsningar
Micke