Gräva under uterum

Fråga från Parasto från Göteborg

Jag ska gräva under uterummet.
Ytan på uterummet är 10m x 6m.
Djupet jag vill gräva är 40cm.

Jag vill köra bort jordresterna efter grävningen.

Avståndet från gräv platsen till gatan som kan köra lastbil är 30 meter.
Har du en aning vad det kommer att kosta?

Mvh Parasto

Svar från Micke

Hej Parasto,

Så jag förstår det? Ska du gräva under ett befintligt uterum eller för ett nytt uterum där det inte finns något idag?

Här är variefall en kalkylator som du kan använda för att räkna på ditt markarbete.

Kalkylator för markarbete – inklusive grävning och schaktning

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel