gräva ur källaren

Fråga från Rickard från Borås

Hej Micke,

Jag undrar hur man gör när man ska gräva ur källaren för att sänka golvet och lägga golvvärme i ett gammalt hus, eller rättare sagt hur man gör när man bygger upp det igen.

Har grävt ur ca 0,5m och nivån hamnar under väggarna då.
Hur nära väggarna ska man gräva?
Ska man förstärka på något sett?
Hur lägger man isoleringen(isodrän), helt intill väggarna eller en bit ifrån?
Vad fyller man tomrum som uppkommit under väggarna pga stenar med, gjuter man igen eller lägger man ny sten?
Hur tjock ska plattan vara?
Vore kanon om det fanns någon artikel eller så om detta, eller om man kunde betala någon för att komma och titta på det och förklara hur man ska gå tillväga.
Vänliga hälsningar Rickard

Svar från Micke

Hej Rickard,

Denna artikel hanterar detta ämne mer i detalj.

Du har när du ska gräva ut en källare alltid en viss risk för ras. Tänk igenom så att du hela tiden motverkar detta om det går. Ett sätt att motverka detta är att inte gräva under underkant befintlig sula. Om du bara gräver ner till underkant befintlig sula så kan du gräva alldeles intill den befintliga sulan.

Du måste ha ett dränerande skikt under betongplattan/cellplasten så att marken inte blir tjälfarlig. Jag hade valt fin makadam 8-16 eller liknande dränerande material.
Du kan lägga isoleringen ända emot väggen. Om du får en ojämn yta så kan du skumma. Man behöver invändigt ingen dränering neråt. Till och med bättre att vanlig billigare cellplast används. Denna är kapillärbrytande och hindrar vatten att tränga upp under betongen. Jag ser därmed inget behov av isodrän invändigt under betongen.
Du bör gjuta en minst 8 cm tjock betonggolv men jag rekommenderar normalt 10 cm.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel