Fråga från Ingemar från Nyköping

hus på ett berg redigerad

Vilken grund rekommenderas på berghäll där ena sidan har en 2 meter fördjupning i dess mitt och som gradvis avtar till andra sidan (V-format spar tvärs under)?

Svar från Micke om Grund på kuperat berg

Hej Ingemar,

Tack för frågan.

Du kan välja olika grundlösningar

  • plintgrund
  • platta på mark
  • krypgrund

Plintgrund
Plintgrunder lämpar sig extra väl när det är en problematisk kuperad bergstomt. Då kan det bli rätt så dyrt att spränga berget jämnt och ganska billigt att anlägga en grund på gjutna plintar. Denna lösning passar givetvis inte för alla lösningar och kräver att huset har ett bjälklag som bär upp huset.

Platta på mark eller krypgrund
För en platta på mark eller en krypgrund så så behöver du en undergrund som står emot lasterna och låser sig. Då rekommenderar jag en undergrund av makadam. Sprängstenen har en fördelning av stenstorlekar och spetsighet som gör att ju mer man lastar på undergrunden desto mer låser den sig. Det kan vara bra i ditt fall.

Som med all grundläggning som har med berg att göra så är det viktigt att tänka igenom dräneringen som annars kan bli ett problem.

Det kan vara lite knepigt att dränera runt ett hus som står på berg. Det är knepigt för att det kan finnas små spricker i berget där vatten kan komma åt grunden. Man kan inte alltid se att sprickorna är fuktiga eftersom att de mesta av vattnet avdunstar. De avdunstar uppåt och påverkar därför grunden. Vattnet kan också ge upphov till att de bildas små pölar kring husgrunden och även skapa vattenansamlingar under grunden vilket inte är alls bra.

För husgrunder av typen krypgrund råder dessutom andra förutsättningar som gör grunden extra känslig. Eftersom att berg och sten har dålig värmeledningsförmåga bidrar det till att på somrarna när den varma luften kommer in i grunden så kyls den ner av berget. När detta händer ökar de med fuktskador för att kall luft är inte lika bra på att ta hand om fukt som varm luft. Detta kan skada en dåligt konstruerad och framförallt en dåligt isolerad krypgrund.

Här kommer några åtgärder:
Till er som ska bygga nytt hus och vill förhindra fukt i grunden så kan man höja marknivån om det behövs. Då kan inte vattnet nå grunden och de behöver därför inte bli några fuktskador. Man kan höja marknivån genom att använda sig av makadam. Makadam är krossad sten som kan t.ex användas under betongplattor. Att endast lägga på makdam är ingen hållbar lösning men det funkar i ett tag.

För krypgrunder kan man dessutom sätta in en krypgrundsmatta. Krypgrundsmattan har den egenskapen att den håller fukten undan från grunden. Den isolerar också och gör att luften som kommer in inte ska kondensera mot berget.

 

Något man inte ska göra är att använda plast istället för krypgrundsmattan. Med plasten på marken kan den fuktiga luften kondensera något som krypgrundsmattan tar hand om. När plasten ligger på marken har den fuktiga luften ingenstans att ta vägen och då avdunstar den. Den hamnar då som pölar ovanför plasten vilket inte är bra.

Andra åtgärder för krypgrunder är att köpa produkter som ventilationer och avfuktare. Ventilationen gör så att luften går runt. Avfuktaren suger upp vatten och bidrar till att det inte ska bli fukt.

 

Hälsningar Micke