Grund till 25 kvm sovstuga med bastu

Fråga från Roger från Kalix

Hej!
Jag har grävt bort torven på åkermark, yta cirka 6,5 m x 4,5 m. Djupet är nu 15 cm. Tänker sedan lägga en grusbädd som är 10 cm. Och på det betongstenar till bärlinorna. Fråga kan det var en bra idé att också lägga markduk och markskivor i botten och därefter grus? Och kanske gräva djupare? Det går inte att gräva ned till frostfritt djup, då kommer jag under sjönivån som ligger nära. Ska markskivorna sticka ut en bit för att undvika kalldrag? Tänker göra grunden i höst så att den sätter sig till våren då bygget kommer igång. Är det nödvändigt eller går det lika bra att vänta till i vår med det?
Med vänlig hälsning
Roger

Svar från Micke

Hej Roger,

Det låter som att du ska bygga på en gammal sjöbotten :).

Grundläggningsdjupet är inte samma som tjälfritt djup. Det tyckte jag va förvirrande i början. Men det finns en relation mellan dessa. Grundläggningsdjupet beror förutom tjäldjupet (dvs vart i Sverige) dessutom på om du har tjälisolering eller inte. Och ju varmare huset är desto mer värms marken upp. Därför gör vattenburen golvvärme att man inte behöver gräva lika djupt. Så det är lite komplext.

Dock måste all matjord bort, alltid.

Så här ska du göra.
1) schakta ut
2) fiber duk som läggs på schaktbotten
3) makadam 10 cm under betongplattan och 20 cm under kantbalken och utanför kantelementen (där ligger dräneringen).
4) cellplast efter önskad isoleringsnivå. Full isolering 300 mm. För attefall kanske 200 mm kan vara tillräckligt.
5) armering och eventuell golvvärme som gjuts ihop med en 10 cm betongplatta

Eftersom du bygger i Kalix och du har ett Attefallshus som kanske inte är fullt uppvärmt hela tiden så är tjälisolering inte fel.

Jag har dessutom skrivit en artikel om att välja grund till Attefallshus här.

Om jag inte varit tydlig med infon här – kontakta mig igen.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel