Fråga från Karin från Enskededalen

Vår entreprenör har anlagt en bristfällig krypgrund under utbyggnad till vår parvilla, 2 ggr 15 kvm. Efter mycket påtryckning ska de nu förstärka grunden i efterhand.

Eventuellt med kalkstabilisering.
Har du erfarenhet av detta? Kan du tänka dig att ringa och rådgöra med mig?

Mvh Karin

Svar från Micke

Hej Karin,

Det verkar vara något riktigt skumt i enskededalen. Det är en överrepresentation av frågor kring sättningar därifrån.
Rörande din första fråga om kalkstabilisering så är det första gången jag hör talas om det. Men jag är ingen uttalad sättningsexpert. De tekniker jag känner till är grundförstärkning med geopolymer eller pålning.

När det kommer till sättningar är det viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska göras (för att konstatera att något behöver göras åt detta) eller om sättningen är konstaterad och man vill få in en offert för att ordna själva problemet.

Så jag tycker också du ska utreda om du har en sättning och om den är pågående eller har avstannat. Det är också lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre omständigheter (trädrötter som fanns förr men nu är borta, motorvägsbygge bredvid etc etc).

När det kommer till att konstatera sättningsskador så har jag inte ännu stött på bra besiktningsmän som är specialiserade på sättningsskador.
Men jag skickar en länk till dig vart du kan leta. Jag har försökt hitta men inte hittat någon.

Det jag däremot haft framgång med är att jobba med sättningsexperter som renoverar hus med sättningar. De ser direkt om det är en sättning eller inte och de kan enligt mig vara objektiva i bedömningen om du behöver göra något.

Sätter dig i kontakt med dem.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS