Fråga från Meridith från Karlskoga

Hej Micke!

Jag undrar vad en grund för ett attefallshus kostar. Jag har förstått att man kan göra grunen på olika sätt.
Kan du inte bara beskriva lite hur du tänker kring dem olika grundlösningarna? Vi har inte berg, då jag har förstått att det kan påverka utan det här är vanlig mark.
Attefallshuset ska byggas på tomten där tomten är lite formad som ett U, kan man säga. Tomten lutar alltså inåt och blir som en kil. Jag tror att vi kan få problem med den här 4 1/2 meters regeln.
Hur ställer du dig till det? Brukar kommunen göra så att man får problem med det, bara för att man är närmre 4 1/2 meter från tomtgräns? Slår det helt och hållet undan attefallshusen?
Annars undrar jag vad det kostar beroende på vilken grundlösning jag väljer.

Svar från Micke

Tack för frågan!
Jag har skrivit ganska många artiklar om priser för husgrunder och jag hänvisar till en av dem här => priser.

När det kommer till vad en grund kostar så spelar ett antal olika delar in.

  • Standard på attefallshuset – ex. golvvärme eller inte
  • Val av grundtyp
  • Markarbetet
Standard – vilken nivå vill du ha?
Det som påverkar mest skulle jag säga är vilken nivå du vill lägga ditt attefallshus på. Är det året runt boende eller är det mer till för att användas någon gång då och då som exempelvis en friggebod/förråd.
Om det är mer som ett året runt boende vilket jag rekommenderar då det ökar värdet mer än om du bara har ett förråd, så är det viktigt att man exempelvis tar beslut som gör att man kan ha vattenburen golvvärme. Det är en bra lösning för om du kan koppla ihop golvvärme med befintligt system. Annars går det också bra att ha en luftvärmepump som då värmer upp ditt hus ganska billigt. Det beror alltså lite grann på hur du vill värma upp det och om du har nära att gå från en vanlig befintlig
värmepump så att du kan ha luftvatten, då är vattenburen golvvärme en perfekt lösning. Varför pratar jag då om vattenburen golvvärme? Jo, för att det kan påverka beslutet om vilken typ av grund. Vill man ha vattenburen golvvärme rekommenderar jag att man
går på betongplatta. Det blir både billigast och det är då betongplattan är som starkast.

Val av husgrundstyp
Faktiskt inte ens om man väljer någon av de tre husgrundstyperna betongplatta, krypgrund eller plintgrund. Om du har riktigt bra mark skulle jag nästan säga att du kan prova markskruv. Det är en intressant lösning som kan hålla kostnaderna nere och det innebär att man istället för att gjuta en betongplint så hade jag rekommenderat att man tittar på markskruvsalternativet.

Om du ska gjuta din betongplatta finns det ett antal olika val, som ovannämnda. Om du väljer en betongplatta men inte väljer att ha vattenburen golvvärme så behöver man kanske inte ha 300mm isolering vilket håller ner i kostnad lite grann.
En anledning till att man i en betongplatta har 300mm isolering är bland annat för att du vill ha så lite förluster av din golvvärme som möjligt ner till marken. Medans om du har en luftvärmepump så har du inte riktigt den effekten och i och med att du värmer upp betongplattan med vattenburen golvvärme får du värmeförluster om du har mindre än 300mm isolering. Där hade jag då kunnat tänka mig snåla in lite i isoleringen, men bara om jag inte vill ha vattenburen golvvärme.
I övrigt så behöver du armering, men inte lika grov armering och en kantbalk, men inte lika grov kantbalk.

Ett annat väldigt bra alternativ är en krypgrund. Den blir ofta väldigt kostnadseffektiv och du behöver inte ha dit betongbilar och så vidare. Du gjuter med isolerade kantbalkar och sedan gjuter du ihop dem med lite handblandad betong och det talar för krypgrunden.
Hoppas att du fått lite mer information om hur du ska tänka när du ska välja grund för ditt attefallshus. Jag kommer också länka här ovan om olika priser och olika prisuppskattningar om attefallshus.

Markarbetet för Attefallshuset
När det kommer till markarbetet så skiljer sig inte markarbetet särskilt mycket mellan grundtyperna, bortsett från markskruv.

Fick du hjälp av denna artikel