Fråga från Hannes

Hej!
Jag vill ha råd angående grundläggningstyp i slänt mot vattendrag/bäck. Enligt SGUs karta är jordarten postglacial sand och när man gräver en bit ned finns det lera.

Svar från Micke

Hej Hannes,

Du kan få kontakt med en bra geotekniker att diskutera grund med om du vill. Läs annars mer här

Med vänlig hälsning
Micke

PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel