Grundvatten och dränering i sand

Fråga från Jan från Vindeln

Håller på med att komplettera en källare under befintligt hus. Marken består endast av väldigt finkornig sand och ju djupare jag kommer blir sanden fuktigare och fuktigare, tyngre och tyngre, mörkare och mörkare, men inget vatten syns till. (fri takhöjd just nu under huset 2,6m) Just nu vet jag inte hur långt det är kvar till grundvattennivån (kommer att borra ett hål med en jordborr för att ev. kunna se vatten spegeln.) Ytvattnet har jag tänkt hantera på annat sätt. (med bla. plåtar som lutar snett ut från huset – kanske 2m)

1. Just nu vet jag inte om en dränering skulle tillföra något. (den hanterar ju inte markfukt)

2. Hur mycket kan grundvattnet höjas och sänkas? Om grundvattnet höjs handlar det väl om väldigt många miljoner liter vatten och klarar en dränering på 100mm så mycket vatten?

3. Eftersom sanden är så finkornig tror jag att den skulle kunna passera en vanlig dräneringsduk, därför har jag tittat på ESS-Drän – Är det en bra lösning om dränering behövs?

//jan

Svar från Micke

Hej Jan ,

Ledsen för sena svar. Har en enorm backlog sen efter sommaren. Här är mina svar.

1. Tillför dränering någonting
Dräneringen har som funktion att föra bort dagvatten från ditt hus. Om dräneringen sedan kopplas på till en lägre punkt (där t.ex. en pump eller stenkista ligger) så tillför dräneringsrör en hel del. Eftersom du har god dränerande mark (sand) så tillför utvändig dränering mindre än annars. Men nog hjälper dräneringen lite. Du kan också skydda grundmuren extra med asfaltpapp / membranisolering / tätning.

Ibland kan jag höra att man lägger plåt utanför huset ovanför dräneringen för att flytta ut vattnet från huset. Det kan fungera, men du kan aldrig vara säker på att vattnet inte flyttas tillbaka mot väggen.

Sedan är det så att du gräver nere i källaren. Där torkar inte marken ut. Den fukt du ser behöver inte vara grundvatten. Det kan mycket väl vara så att det är naturligt fuktigt där pga marken där helt enkelt inte torkar ut. Platser som INTE torkar är naturligt fuktiga.

2. Hur mycket kan grundvattnet höjas och sänkas?
Rörande grundvatten, men även fråga 1, så kan grundvatten nivån ganska mycket över ett år. Vi kan ha differenser på meter på vissa ställen.
Observera att det går inte att dränera bort grundvatten.
Då behöver du någon form av dräneringspump. Kommunen bör veta om ditt område har historiska problem med översvämningar pga högt grundvatten.

3. Fiberduk/Markduk
Den duk man använder har som funktion att skilja två material åt. Det är alltid så att markduken hindrar det ovanliggande materialet från att tränga ner i det undre. Mycket sällan tvärtom. Eftersom du har dräneringsgrus eller makadam som är större än sand menar jag att det inte föreligger särskilt stor risk att det dränerande materialet ska åka ner särskilt långt ner i sanden. Således kan du använda normal fiberduk/markduk om du är orolig för att materialen ska blanda sig. Du ska inte behöva nåt extra dyrt. ESS-drän känner jag inte till men har kontaktat företaget bakom produkten för att ta reda på mer.

Vänliga Hälsningar
Micke