Fråga från Per-Axel

Hej! Bor i flerbostadshus bostadsrätt (4vån). Fasaden är puts. I ytterkanterna nere är träförråd delvis integrerade i fasaden.2 på varje hus då. Dvs bakom träförrådets bakvägg finns ingen puts o i överkant är plåtdelar,fast i övergång puts o förråd.

Förra sommarens värme gjorde att förråden på ett par hus började separera mycket och bryta framåt då grunden på förråden gick efter ned i framkant. Lermark,pålade hus. Blev stora glipor bakom förrådsväggar på ett hus där man såg armeringsjärn o massa. Samt även glipor upptill i fasaden. Massa sattes för där uppe o täckplåtar skruvades fast i förråden. En erfaren plåtkille som kom o inspekterade tyckte det räckte för stunden o att det bästa var avvakta till nästa sommar o se om det fortsätter. Ansåg det även ganska svårt att göra kompletterande plåtarbeten upptill o fortsätter det röra sig är det kanske bortkastat. Dessa täckande åtgärder gjordes endast på ett hus som står på en ytterkant. Det ser bättre o bättre ut ju längre bort från det huset man kommer. Stor skillnad mellan hus 1 o 2 samt med början från 3e huset liten påverkan. Men redan nu syns att huset som är närmast hus 1 glipar mer än i höstas. Ca 3-4cm glipa. I överkant ser allt ok ut just nu även där vi satte massa.

Frågor: Är det troligaste att mindre grundvatten, markförhållanden orsakat detta, finns det i så fall nåt stopp. Eller kommer separering att fortsätta år för år om det blir varma somrar.
Finns det något man kan göra för att åtgärda problemen på ett rimligt vis. Det känns som ett dyrt o svårt projekt för mig som i o försig ej är byggkunnig. För mig verkar själva konstruktionen inte nåt som skulle ha hamnat på ritbordet. Utan förråden skulle varit helt separata.Husen är byggda av ett av de största företagen på marknaden men 10 år har passerats när detta upptäcktes o de vill förståss inte agera. I övrigt har vi ej haft problem med fasader el sättningar.Husen saknar källare.Tacksam för svar.

Svar från Micke

Hej Per-Axel,

Det är jättesvårt att avgöra denna typ av skador. Precis som du säger har grundvattnet skapat stora problem efter den varma sommaren 2018. Huruvida det kan fortsätta beror jättemycket på dina markförhållanden, och hur ditt grundvatten kommer röra sig framåt. Du kan variefall inte utesluta att det händer mer. Det kan jag säga.
Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när man tar in dem. Dvs är det en sättningsutredning som ska göras (för att konstatera att något behöver göras åt detta) eller om sättningen är konstaterad och man vill få in en offert för att ordna själva problemet.

Har gett dig lite länkar och företag du kan kontakta som jag hoppas kan hjälpa dig framåt.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS