Fråga från Joakim från Stockholm

Hej Micke!
Jag har en fråga om hur man gör med vattnet och avloppet i bädden när man ska ska lägga sin husgrund.
På vilket djup ska ledningarna, vatten och så ligga i det dränerande materialet? Tack!

Svar från Micke

Hej Joakim,

Svaret på frågan är att jag föreslår att du lägger vvs (avlopp och vatten) i det dränerande materialet under betongplattan. Relativt nära schaktbotten.

Utanför grunden används också pex rör och dessa klarar som regel frost. Man kan ändå lägga dessa på frostfri nivå om man vill.
Det bästa är om man vid ytlig placering av dessa rör tjälisolerar rören eller drar dem i en kulvert.
Se dock till att VVS dras in under kantbalken och inte igenom kantbalken.

Sen ser jag det lite olika för fritidshus och för villor. Hus som används året runt hela tiden har alltid rinnande vatten och då är risken att vattnet fryser låg. Men för att vara på säkra sidan bör man givetvis ändå göra det man kan för att undvika att så sker.

Men i vår fjällstuga har vi exempelvis en värmekabel i vårt rinnande vatten rör som gör att det enkelt går att tina upp röret om det fryst.

Läs mer om detta här

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel