Fråga från Kristian från Trollhättan

Hej,
Min tomt genomgår grovplanering. Vi skall bygga ett nytt hus. Fördröjningsmagasin och alla VVS rör ligger uppepå tomten och vår markentreprenör vill täcka detta med jordmassor eller lera.
Måste inte en fördröjningsmagasin och VVS rören täckas med makadam eller liknande innan man skall använda jordmassor, lera?
Jag vill gärna skicka en bild på hur det ser ut just nu på min tomt.
Mvh Kristian

Svar från Micke

Hej Kristian ,

Man drar ju normalt vvs rören i makadambädden. När det kommer till fördröjningsmagasin (stenkista) så matas vattnet dit av en dräneringsledning.

Innan du återfyller ovanpå denna ska du lägga en geoduk som hindrar leran att gå ner i stenkistan. Du kan dock lägga makadam ovanpå – fungerar ju som ökad volym i stenkistan kan man säga.

Vänliga Hälsningar
Micke