Fråga från anonym

Hej
Hur förändras en sättning över tid?

Svar från Micke

Hej ,

Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador. Kan vara så att sättningen är avstannad vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkhethet i att sättningarna står stilla framöver då de påverkas av många externa orsaker som årstid, torka, skyfall, grundvattensänkning, markarbeten, sprängningar osv.

Läs mer om sättningar här.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel